อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

Share Button

รถกระเช้า
เมื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่ต้องปฏิบัติงานบนที่สูง โดยเฉพาะบน รถกระเช้า ซึ่งบางครั้งต้องขึ้นไปสูงถึงกว่า 20 เมตร และเสี่ยงต่ออันตราย ต้องเรียนรู้จักการใช้งานชุดอุปกรณ์เสริมในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามข้อกำหนดความปลอดภัยต่างๆ อย่างเคร่งครัดด้วย

อุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนที่สูง มีดังนี้

อุปกรณ์จำกัดระยะผู้ปฏิบัติงาน
อุปกรณ์จำกัดระยะ ประกอบด้วยสายรัดแบบเต็มตัวและสายคล้องเกี่ยวแบบสายแฝด ใช้เมื่อทำงานบนพื้นสูงขอบเปิด เช่นพื้นอาคารที่กำลังก่อสร้าง เพลทฟอร์มโรงงานซึ่งยังไม่สร้างรั้วกันตก เป็นต้น เพื่อบังคับระยะ รั้งดึงตัวผู้ปฏิบัติงานป้องกันไม่ให้ไปถึงขอบตก

อุปกรณ์ลดความรุนแรงเนื่องจากการตก
ชุดอุปกรณ์ประกอบด้วยสายรัดแบบเต็มตัวช็อคอัฟซอฟเบอร์และสายคล้องเกี่ยวแบบสายแฝด การใช้อุปกรณ์นี้เพื่อให้ในกรณีที่หากเกิดเหตุตกจากที่สูง ผู้ปฏิบัติงานจะไม่กระแทกกับโครงสร้าง ไม่กระแทกพื้นและไม่กระตุกหยุดทันทีซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้พิการ หรือเสียชีวิตได้

ช็อคอัฟซอฟเบอร์ คืออุปกรณ์ดูดซับแรงกระแทก เมื่อเกิดอุบัติเหตุและเกิดแรงกระตุกจากการตกก็จะคลี่ขาดคราวละหนึ่งพับ ผ่อนรั้งเป็นลำดับขั้นไม่กระตุกหยุดทันที การทำงานลักษณะดังนี้จะดูดซับไม่ให้แรงกระทำกับตัวผู้ปฏิบัติงาน จึงไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเจ็บเล็กน้อยอยู่ในระดับยอมรับได้

จุดคล้องเกี่ยวแลนยาร์ด ต้องมีคุณสมบัติ 3 ประการดังนี้คือ
1. แข็งแรง ขอบไม่คมหรือไม่ใช่ขอบเหลี่ยม
2. สูงได้ระดับ ดูภาพประกอบ
3. ต้องอยู่ดิ่งเหนือตัวผู้ปฏิบัติงาน หากมีความจำเป็น ยอมรับเอียงได้ไม่เกิน 30 องศา

หากเกิดเหตุ ผู้ปฏิบัติงานต้องไม่กระแทกพื้น เนื่องจากอุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อระหว่างตัวผู้ปฏิบัติงาน จะมีความยาวรวม 6.5 เมตร หากใช้แลนด์ยาร์ดขนาดความยาว 1.8 เมตร ความยาวรวมจะเท่ากับ 6.3 เมตร ฉะนั้นระยะที่กล่าวถึงนี้จึงเป็นเงื่อนไขกำหนดความสูงจุดคล้องเกี่ยวแลนด์ยาร์ด

นอกจากนี้ เพื่อความปลอดภัย ยังมีการใช้อุปกรณ์ต่างๆ ร่วมด้วย เช่น แลนยาร์ดแบบสายคู่ร่วมกับช็อคอัฟซอฟเบอร์เชือกชนิดยืดตัวต่ำและสายช่วยชีวิตชนิดดึงหยุดหากต้องทำงานบนที่สูง และรถกระเช้าในความสูง ก็ต้องเลือกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ให้เหมาะสมด้วย