ท่อตันที่บ้านเราส่วนมากเกินตอนหน้าฝน

Share Button

ที่จิรงปัญหานี้มันเกิดมานานแล้วแลหะสำหรับบ้านเรานั้นมันเกิดมาบ่อยครั้งจนเรานั้นทำใจแล้วแต่ดีนะที่มันเป็นปัญหานี้มานานแล้วก็จริงแต่มันไม่ได้เป็นไปตอลดเรานั้นถือว่ามันยังเป็นข้อดีมากพอสมควรสำหรับเราเองนะบางบ้านเป็นตอลดเวลาแบบนั้นเรานั้นคิดว่ามันไม่ไหวเหมือนกันสำหรับการที่จะต้องมาเผชิญปัญหานี้ไปตอลดเรานั้นเบื่อเลยแบบนั้นจากการสังเกตจากตัวของเจ้าของบ้านเองแบบเรานั้นเรานั้นดูแล้วว่าสำหรับการที่เรานั้นจะมาการแก้ปัญหาท่อตันเรานั้นดูแล้วามันไม่ค่อยที่จะเกิดบ่อยจะมาเป็นตอนที่หน้าในบ้านเรานั้นมันเหมือนแหล่งรับน้ำที่มันท่วมขังเพราะว่าบ้านเรานั้นมันผลมานานมันคือที่ท่วมของน้ำเลยทำให้จะต้องเกิดปัญหานี้แล้วทำการแก้ปัญหา ท่อตัน ยังไงมันไม่หายหรอกนะว่ามันยังไม่แก้ไม่หายก็สภาพพื้นที่มันคือพื้นที่รับน้ำไงแต่พอหน้าแล้งสำหรับปัญหานี้มันก็หายไปนะมันไม่ได้เป็นตอนลดเราว่ามันยังดีที่ไม่ได้เป็นตลอดที่จะต้องมาการแก้ปัญหาท่อตันทั้งปี