เรียนนวดอย่างเดียวไม่พอจะต้องมีประสบการณ์ด้วย  

Share Button

การเรียนนวดเราเองบอกได้เลยว่าใครต่อใครก็ต่างที่จะเรียนได้ทั้งนั้นแหละแล้วแต่จะเรียนตอนไหนอะไรยังไงเท่านั้นแหละอย่าสนใจอะไรคนอื่นมากมายคนอื่นเค้าเรียนแต่เพียงอย่างเดียวเก่งมากคือสามารถที่จะเปิดร้านได้อย่างง่ายมันสบายมากแต่เราเองมันทำการเรียนมาแล้วแต่มันยังไม่มีความมั่นใจในการที่เราเองจะประกอบอาชีพที่จะเปิดร้านเลยดังนั้นเลยว่าจะขอสั่งสมประสบการณ์ในการที่จะเรียนก่อนแล้วไปทำงานเป็นลูกจ้างเค้านั้นอีกทีพอมันเป็นลูกจ้างเค้านั้นเสร็จมันก็อะไรอะไรมันง่ายกว่าคนอื่นเลยแหละมันง่ายกว่าคนอื่นยังไงนะเองมันง่ายตรงที่ว่ามันมีความมั่นใจหลังจาก เรียนนวด แล้วมันก็ไปทำงานมาแล้วเป็นลูกจ้างเมื่อนั้นเราเองมันมีความพร้อมในการที่จะเปิดร้านมันมีความมั่นใจและตั้งใจในการที่จะเปิดร้านแล้วงแต่ตอนแรกว่าไปเรียนนวดแล้วจะเปิดร้านเลยมันไม่สามารถที่จะทำได้จริงเราเองขอเพิ่มความมั่นใจสักหน่อย